Általános üzletvezetés feltételei - klobukshop.sk

 1. Általános rész

  1. Ezek a feltételek foglalkoznak a szerződésben szereplők jogaival és kötelességeivel, amelyek Ildikó Sárkány Elegant - Klobúky, vállalkozás helyszíne Csallóköz utca 1333/20, 929 01 Dunaszerdahely, a magán vállalkozói száma OŽP- A/ 2007/ 11399-2 / CR1, regisztrációs száma 210- 23451 /továbbá csak eladó/ és a vásárló között. A szerződés tárgya az áru eladása és vétele, amely web- áruházon keresztül valósul meg. Ezek a kapcsolatok, valamint az üzlettel kapcsolatos feltételek megfelelnek az SZK érvényes törvényeinek. Ezek vonatkoznak a vásárlóra is, aki nem vállalkozó. A vállalkozó felek a Polgári Törvénykönyv 40/ 1964 törvénypont szerint járnak el. A törvény védi a személyes jogokat abban az esetben is, ha a vétel csomagküldő szolgálattal valósul meg (108/ 2000). A vállalkozó köteles az 513/ 1990 t. gy. szerint eljárni és 22/ 2004 t.gy. által, amely az elektronikus üzletkötéssel és áruvétellel foglalkozik.

   Az eladó elérhetőségi címe: Sárkány Ildikó

   Az iroda címe: Fő utca 48, 929 01 Dunaszerdahely

   Számlaszám: 0192912177/0900 – Slovenská Sporiteľňa
  2. A szerződésben szereplő felek megegyeztek, hogy a vásárló azzal, hogy lebonyolítja a vásárlást, beleegyezik az itt feltüntetett feltételekbe. Ezek a feltételek vonatkoznak az árura, amelyek a web-áruház által kerülnek forgalmazásba, valamint mindkét fél köteles ezeket a feltételeket betartani egészen addig, amíg nem határoznak másként.

   Ezek az üzleti feltételek pontosan megfogalmazzák a jogokat és kötelességeket, amelyek egyaránt terhelik az eladót és a vásárlót is. A vételi szerződés nélkülözhetetlen eleme. Abban az esetben, ha megköttetik egy írott vételi szerződés, amely eltér az eredeti, általános feltételektől, akkor az írott példány lesz a hiteles.
 2. Személyi adatok védelme

  1. A személyes adatok feldolgozása közben az eladó köteles a személyi adatok védelmével foglalkozó törvény utasításai által eljárni, száma: 428/ 2002. A vásárló beleegyezik a személyes adatok feldolgozásába ahhoz, hogy a vásárlást lehetővé tegye, új információkról értesüljön postafiókján keresztül. Ezek a személyes adatok a következők: keresztnév, vezetéknév, lakhely, e-mail cím, esetlegesen telefonszám.
  2. A vásárló beleegyezik abba, hogy az eladó a vásárlással kapcsolatos információkat a postafiókjára küldje.
  3. Az eladó és a vásárló közti szerződés archiválva található meg a személyek postafiókjában.
 3. A vételi szerződés megkötésének módja

  1. Ha a szerződésben szereplők között nincs meghatározott írott vételi szerződés, akkor az eladó a megrendelő alapján kézbesíti az árut. Az elektronikus megrendelőlap egy formanyomtatvány, amely kézbesítve volt a vásárló postafiókjába és az eladó web-áruházának hivatalos oldalán is szerepel.
  2. Az elektronikus megrendelőlap érvényessége függ attól, hogy az előre meghatározott adatok megfelelően legyenek kitöltve. A megrendelőlap a vételi szerződés által van meghatározva. A vételi szerződést, tehát a megrendelőlapot a vásárlónak kell véglegesítenie, ezután az áru kiszállítása következik.
  3. A vásárló a megrendelőlap elküldésével igazolja, hogy az eladó időben és megfelelően teljesítette az ő tájékoztatási kötelességeit, a 108/ 2000 t. gyűjt. előírásai szerint, amel a házi kézbesítésről és web-áruházas eladásról szól.
  4. A vételi szerződés abban a pillanatban keletkezik, amikor a vásárló elküldi az eladónak a megrendelőlapot. Ettől a pillanattól kezdve a vásárló és az eladó között jogok és kötelességek keletkeznek.
  5. A vásárlónak joga van a megrendelést törölnie abban az esetben, ha az áru már nem található raktáron.
  6. Ha a megrendelés nem elégíti ki teljesen a vásárló igényeit, akkor a vásárló elléphet az üzlettől.
 4. A szerződés felbontása

  1. A vásárló 14 munkanapon belül felbonthatja a szerződést. A 14 nap az áru átvételétől számítódik. Abban az esetben, ha az eladó a 108/ 2000 sz. t. 10 paragrafusának eleget téve betartotta az elektronikus eladással kapcsolatos rendelkezéseket.
  2. Ha az eladó az információkat csak utólagosan közölte, mint az a 10§ is szerepel, akkor a vásárlónak jogában áll 14 munkanapon belül felbontania a szerződést. Attól a naptól kezdve, amikor az eladó utólagosan közölte az információt. Legkésőbb az áru átvételétől számított három hónapon belül kell jeleznie, hogy nem elégedett a termékkel.
  3. Ha az eladó a 10§ szerint utólagosan sem közölte a vásárlóval az információkat, akkor a vásárlónak joga van három hónapig, hogy ellépjen a szerződéstől.
  4. Ha a vásárló felbontja a szerződést, akkor a szerződés elejétől kezdve érvényét veszíti és a szerződésben szereplő felek a 108/ 2000 törvény gyűjt. 12§ szerint járnak el. Ez a törvény szabályozza ezt a fajta üzletkötést és árukiszállítást.
 5. Vételár

  1. A vásárló köteles kifizetni az eladónak a szerződésben feltüntetett összeget, vagy az aktuális árjegyzékben feltüntetett összeget. Ez az összeg tartalmazza a kiszállítással kapcsolatos költségeket is. Ez a fizetés készpénzzel a helyszínen, átutalással, vagy a kiszállításkor történik, azaz utánvéttel. A banki átutalás a feltüntetett számlaszámra történik.
  2. Az eladónak joga van megváltoztatnia az árat, abban az esetben, ha változnak a jogi előírások, az euró átváltó kurzusa, vagy a gyártó ill. kiszállító változtatja meg az árat.
  3. Abban az esetben, ha a vásárló banki átutalással fizeti ki a meghatározott összeget, akkor a fizetés napjának azt a napot tekintik, amikor az eladó számlaszámára átkerült az összeg.
  4. A vásárló köteles az előre meghatározott időn belül kifizetni az eladónak a terméket. Ez az idő a szerződésbe van belefoglalva.
  5. Abban az esetben, ha a vásárló felbontja a szerződést még a termék kifizetése előtt, vagy nem fizeti ki az egész árat, a kifizetett pénzösszeg nem kerül vissza az eredeti vásárlóhoz, ugyanis a felek már korábban megegyeztek, hogy ebben az esetben büntetésként fizeti meg a vásárló ezt az összeget.
 6. A termék tulajdonjoga és a reklamáció folyamata

  1. A vásárló tulajdonába akkor kerül a termék, ha az egész összeget kifizette az eladónak.
  2. Amint a vásárló kifizette a terméket a tulajdonába tartozik. Ezzel együtt felel is érte és köteles jelenteni, ha valami helytelenséget fedez fel rajta.
  3. Az eladó felel a termék kiszállításáért és köteles az árut épségben kiszállítani a vásárlónak. Ha a vásárló valamilyen hibát fedez fel a terméken, köteles azt azonnal jelenteni az eladónak. Ebben az esetben a reklamációs útmutatás szerint kell eljárnia.
  4. Az eladó köteles 24 hónapnyi jótállási időt biztosítani az eladott termékre.
  5. A jótállási idő akkor kezd el telni, amint a vásárló átveszi a terméket az eladótól, vagy a kiszállítótól. Ha a terméket kicseréli, akkor az új termék átvétele napjától számítódik.
  6. A reklamációt nem lehet a jótállási idő lejárta után érvényesíteni, sem abban az esetben, ha mechanikus, külső erő behatásával történik károsodás a terméken, vagy a vásárló nem rendeltetésének megfelelően használja az adott terméket.
  7. Az eladó a reklamációt úgy érvényesíti, hogy elküldi az eladónak a sérült tárgyat a reklamációs nyomtatvánnyal együtt, valamint mellékeli a keletkezett károk listáját. Mellékelni kell a számlát, amivel igazoljuk a kifizetett pénzösszeget, valamint a vásárlás időpontját, javaslatot tehetünk még a hiba orvosolására.
  8. Amíg a reklamációt nem bírálják el, a vásárló nem köteles kifizetni a teljes pénzösszeget az eladónak.
  9. A reklamációt az eladó intézi, időhúzás nélkül, legkésőbb 30 nappal azután, hogy a reklamációs nyomtatványt kézhez kapta.

 7. Reklamáció

  1. A reklamáció intézésével kapcsolatos híreket az eladó írásban fogja közölni a vásárlóval.

   Ha a termék reklamációja nem bizonyul jogosnak, akkor a reklamációt az eladó elutasíthatja. Ebben az esetben a termék visszakerül a vásárlónak. Ha az eladó jogosnak véli a reklamációt, akkor a sérült terméket új termékre, hibátlanra cseréli. Abban az esetben, ha az áru már nem található raktáron, akkor az eladó visszafizeti a vásárlónak az egész pénzösszeget, ezt az alatt az idő alatt meg kell tenni, ami a reklamációra vonatkozik, azaz 30 napon belül. A reklamációs folyamatot az eladó saját eszközeiből meríti.
  2. Ha a termék a szállítás közben sérül meg, a vásárló köteles egy munkanapon belül jelenteni a kárt az eladónak. Nem írásban kell reklamálnia, hanem azonnali hatállyal. Ebben az esetben a késlekedés oda vezethet, hogy a reklamáció nem lesz elismerve.
  3. A termék reklamációja során a reklamációs nyomtatványt kell kitölteni és el kell küldeni a következő címre:

   Sárkány Ildikó
   Fő utca 48, 929 01 Dunaszerdahely
 8. Befejező rendelkezések

  1. Ezek az üzleti feltételek érvényesek abban az esetben, ha a szerződésben szereplő felek között nem született egyéb írásos megegyezés. Ezek az üzleti feltételek a két fél között akkor lépnek érvénybe, amikor az interneten történő vásárlás kezdetét veszi.
  2. Az eladónak joga van ezeket az üzleti feltételeket megváltoztatni abban az esetben, ha ezeket a változásokat feltünteti az internetes oldalon is.
  3. A szerződő felek megegyeztek, hogy a köztük lévő kommunikáció postafiókos levelezéssel valósul meg. Ehhez tartania kell magát mindkét félnek.
  4. Ezekre a kapcsolatokra és üzleti feltételekre vonatkozik a Polgári Törvénykönyv 22/ 2004 t.gy. a web- áruházakról szóló törvény, a 108/ 2000 t.gy., amely védi a felhasználó jogait és a 428/ 2002 t.gy. , amely a személyi jogok védelmével foglalkozik. Ezek a törvények érvényesek Szlovákia egész területén.
  5. A vásárló azzal, hogy a megrendelőlapot kitöltötte és elküldte, kinyilvánította, hogy a szerződést, a benne meghatározott rendelkezéseket teljes mértékben megértette és elfogadta.